• Condicions generals

  Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina www.llibreriaesplugues.com

  Datos mercantiles de www.llibreriaesplugues.com: 

  LLIBRERIA ESPLUGUES SL
  CIFI: B66189226
  PLAÇA SANTA MAGDALENA, 23
  ESPLUGUES DE LLOBREGAT (08950)
  TEL. 933716113
   FAX. 934737111 

  CONDICIONS DE COMPRA: 
  - Per efectuar una compra l’usuari haurà d’estar registrat, insertar els articles desitjats a la “cistella” i seguir els passos indicats. 

  PREUS: 
  -En el cas que es produïs algun error tipogràfic en la web, aliè en tot moment a la voluntat de Llibreria Esplugues, es procediria immediatament a la seva correcció; així, d’existir algun error tipogràfic en algun dels preus mostrats i, en el cas de que un client hagués pres la decisió de la compra en base a aquest, Llibreria Esplugues comunicarà al comprador l’existència de tal error de manera que aquest, per la seva banda, tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap tipus de cost. 
  - Es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment, les modificacions que es cregui oportunes, podent actualitzar els productes i serveis en funció del mercat. 
  - Els preus dels productes exposats a la nostra pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

  FORMES DE PAGAMENT: 
  Les compres es poden fer efectives mitjançant: 
  - Targeta (Visa, Mastercard,…) 
  En el cas de que la targeta no sigui acceptada, la comanda es cancel•larà automàticament i s’informarà al client de que la operació no s’ha dut a terme correctament. 

  DEVOLUCIONS DE COMPRES Llibreria Esplugues us informa que disposeu del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin en les categories contemplades en l'article 45 de la Llei de ordenació del comerç minorista. Podeu exercir aquest dret d'acord amb les següents condicions: Llibreria Esplugues accepta totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del llibre) sempre que el llibre es trobi en perfecte estat. En el cas del llibres de text la comanda es considera en ferm i no admet dret a  devolució.  Llibreria Esplugues comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l'import. Si rebeu un llibre en mal estat, el podeu tornar i Llibreria Esplugues us reemborsarà l'import íntegre (preu del llibre i despeses d'enviament). La responsabilitat de Llibreria Esplugues es limita a aquesta reposició. 

  POLITIQUES DE PRIVACITAT 
  Es garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Client de que les dades personals que faciliti seràn incorporades en un fitxer titularitat de LLIBRERIA ESPLUGUES SL per la gestió de les relacions comercials. 
  El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació y oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a LLIBRERIA ESPLUGUES SL situada al PLAÇA SANTA MAGDALENA, 23, ESPLUGUES DE LLOBREGAT (08950), Barcelona. El client es compromet, en tot moment, a facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades al registrar-se, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal a la nostra pàgina web.